Μηχανογράφηση Επιχειρήσεων

Η μηχανογράφηση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα των επιχειρήσεων και η υποστήριξη που εφαρμόζεται, είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση ότι λειτουργεί προβλέψιμα και με ασφάλεια.

Στην Webs Technologies γνωρίζουμε ότι όλοι οι πελάτες δεν αποζητούν τα ίδια αποτελέσματα από την μηχανογράφηση τους και έχουμε αναπτύξει μια εξαιρετικά ευέλικτη προσέγγιση για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων.

Για τις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν τεχνικούς ως υπαλλήλους είμαστε σε θέση να παραδώσουμε ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών. Αρχικά αφιερώνουμε λίγο χρόνο στο να κατανοήσουμε τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας και τις ανάγκες της και μετά, βασιζόμενοι στα συμφωνηθέντα ευρήματα, σας προσφέρουμε το ενδεικνυόμενο πακέτο υποστήριξης για την κάλυψη αυτών των αναγκών. Αυτό θα μπορούσε να είναι από μια απλή «pay as you go» υπηρεσία ως και κάποιο συμβόλαιο πλήρους διαχείρισης με πάγιο τέλος. Όποια λύση και να επιλέξετε θα είστε ασφαλείς με τη γνώση ότι βασίζεται σε ακριβή στοιχεία που αφορούν την ιδιαιτερότητα της επιχείρησης σας.

Οι συμπληρωματικές υποστηρικτικές υπηρεσίες μας, είναι για τις επιχειρήσεις που απασχολούν έναν ή περισσότερους ειδικούς, αλλά μπορεί να χρειαστούν επιπλέον υπηρεσίες από εμάς, σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μπορούμε να καλύψουμε περιόδους διακοπών ή ασθένειας, καθώς και περιόδους όπου οι πόροι είναι περιορισμένοι. Επίσης πολλές φορές δρούμε καταλυτικά στην ομάδα υποστήριξης σας, δίνοντας τους, περισσότερο χρόνο για πιο σημαντικές τεχνικές εργασίες ή τον απαραίτητο χρόνο ώστε να δράσουν προληπτικά όσο αφορά τη διαχείριση και τον έλεγχο των συστημάτων τους.

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, η προσέγγισή μας είναι η ουσιαστική συνεργασία με τους πελάτες μας, με στόχο πάντα την ανάπτυξη τους.