Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

H Webs Technologies προσφέρει ένα πλήρες φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών από τον αρχικό σχεδιασμό του πληροφοριακού συστήματος, μέχρι την επιλογή των προϊόντων και την τελική  εφαρμογή. Μπορούμε να υποστηρίξουμε την επιχείρηση σας τόσο στο σχεδιασμό όσο και κατά τη διαδικασία της εργασίας, καθώς επίσης και στη διαχείριση των αλλαγών.

Η αρχική φάση του κάθε έργου είναι η κατανόηση και η αποτύπωση. Προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη σημερινή κατάσταση του πληροφοριακού συστήματος του πελάτη μαζί με τους στόχους και τις φιλοδοξίες του, ανεξάρτητα αν είναι βραχυπρόθεσμοι ή μακροπρόθεσμοι, ενώ παράλληλα συνυπολογίζονται τα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσει κατά την επιδίωξη αυτών των στόχων.

Μόλις έχουμε αποκτήσει αυτή μια πλήρη εικόνα, προχωράμε στο επόμενο στάδιο, εξετάζοντας τα υπάρχοντα συστήματα· πώς λειτουργούν, πού είναι αποτελεσματικά και πού απαιτούνται βελτιώσεις. Μόλις έχουμε αυτή τη γνώση είμαστε τότε στην καλύτερη θέση για να αρχίσουμε να βοηθάμε.

Πρέπει να σημειωθεί, πως συχνά διαπιστώνουμε ότι οι παγιωμένες διαδικασίες μιας επιχείρησης μπορεί να μην είναι οι πλέον κατάλληλες. Με την γνώση του παρελθόντος, την κατανόηση του παρόντος και την κατεύθυνση της τεχνολογίας στο μέλλον, μπορούμε να παραδώσουμε λύσεις που να ενσωματώνουν τις αναδυόμενες βέλτιστες πρακτικές οι οποίες, με τη σειρά τους, θα δώσουν στην επιχείρησή σας  οικονομική αποδοτικότητα, ευελιξία και αυξημένη ταχύτητα απόκρισης, διατηρώντας ή αυξάνοντας το ανταγωνιστικό σας  πλεονέκτημα.

Για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην επιλογή των στελεχών μας, οι οποίοι υιοθετούν τις βασικές μας αξίες. Οι σύμβουλοι της Webs Technologies έχουν όλα τα στοιχεία που χρειάζονται ώστε να μπορούν να παραδώσουν άκρως ικανοποιητικές λύσεις· έχουν την πρακτική εμπειρία και είναι μέρος μιας ομάδας με βαθιά γνώση, που υποστηρίζεται πλήρως από τους ειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς μας.

Ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας αυτής είναι οι συνεργάτες μας. Επενδύσαμε πολλά χρόνια επιλέγοντας μεταξύ των καλύτερων εταιρειών στον κόσμο και συνεργαστήκαμε με ονόματα όπως οι Microsoft, Intel, Vmware, Kaspersky, Symantec και HP σε πολλά έργα. Με σύμμαχο μας τους εταίρους μας και τα κορυφαία προϊόντα τους έχουμε τη δυνατότητα να καθορίζουμε με ακρίβεια τα έργα που αναλαμβάνουμε και να παραδίδουμε ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες των πελατών μας.