Αρχική

Η εταιρεία Webs Technologies δραστηριοποιείται στο χώρο ολοκληρωμένων υπηρεσιών Πληροφορικής.

Οι υπηρεσίες και οι λύσεις που παρέχει ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς, τόσο στον τομέα της Μηχανοργάνωσης όσο και στον τομέα της Υποστήριξης υπαρχόντων Μηχανογραφικών συστημάτων, όσο και σε συμβουλευτικές υπηρεσίες Σχεδιασμού και Υλοποίησης Δικτυακών εφαρμογών.

Σκοπός μας είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Πληροφορικής σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φυσικά πρόσωπα καθώς και η κάλυψη των αναγκών μηχανοργάνωσης και προβολής κάθε επιχείρησης και οργανισμού μέσω του διαδικτύου.

Θέλοντας να διασφαλίσει την επιτυχία στους επιχειρηματικούς της στόχους, η διοίκηση της εταιρείας μας δίνει έμφαση στην αξιολόγηση προτάσεων συνεργασίας με γνωστές εταιρείες στον χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών.

Η Webs Technologies έχει αναπτύξει Σύγχρονα Συστήματα Πληροφορικής που καλύπτουν τις Οργανωτικές, Διοικητικές και Διαχειριστικές ανάγκες, σε εκτεταμένο φάσμα επιχειρήσεων του Ιδιωτικού Τομέα